Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Актуелности Релевантна документација Врсте услуга Наплатна места Рекламације Ваш рачун Јавне набавке

Линкови

Град Ниш

Ниш инфо

Топлана

Медиана

Дирекција

Водовод

НишСтан

Делта осигурање

UNIQA осигурање

Делтаелектроник

Еуролифт

Елеватор

Осигурање ДДОР Нови Сад

Дунав осигурање

Гис Ниш

План Града Ниша

Горица
ТПЦ Калча

План плус

 

http://www.ni.rs/ЈП НишСтанDelta generali osiguranjeДелта електроникUNIQA osiguranjeЕлеваторЈКП Дирекција за изградњу града НишаДунав осигурањеJKP NaissusЈКП Градска топланаЈКП Медиана - НишЕуролифт

 

 

Актуелности.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Поштовани корисници,

позивамо вас да искористите „Акцију“ регулисања дуговања која траје од 15.12.2017. до 02.03.2018. исплатом дуговања у целости уз отпис камате, закључењем уговора на највише 60 месечних рата (посебне погодности отписа камате за кориснике у статусу социјалног стања у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“).

Информације:
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш,
Наде Томић бр.7, канц. бр.3
018/511 – 830, 018/511 – 831, 018/511 – 832

info@jkponnis.rs

komercijala@jkponnis.rs

 

 

 

 

Поштовани корисници,

Обавештавамо Вас да је Скуштина Града Ниша донела  Одлуку о изменама и допуни одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга бр. 06-446/2015-5-02, Сл.лист Града Ниша бр.74/2015. Овом одлуком измењени су рокови достављања и плаћања комуналних рачуна и то на следећи начин:

  1. Рачуни за извршене комуналне услуге испостављају се у периоду од 13-ог (од када је и могуће платити рачун за претходни месец) до 25-ог у месецу за претходни месец (почевши од новембра за октобарски рачун);
  1. Комуналне услуге плаћају се најкасније до краја текућег месеца за претходни месец почевши од октобра 2015.године уз попуст од 5% уколико остварујете право (досадашња валута плаћања била је 20-и у месецу).

Уколико своје обавезе измирујете путем трајних налога или административном забраном, молимо Вас да ове промене усагласите са банком, односно са обрачунском службом у Вашем предузећу.

Ваша  ЈКП „Обједињена наплата“

 

 

 

Поштовани корисници,

У складу са политиком повећања ефикасности и квалитета комуналних услуга у граду Нишу, а са друге стране рада у циљу што већег задовољства грађана нашим услугама, ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш у 2013. години планира проширење својих услуга и даљи рад на зближавању корисника и нашег предузећа.

Са поносом истичемо да смо, на основу закључка Градског већа, у периоду од новембра 2012. до фебруара 2013. године успешно спровели акцију склапања уговора на рате уз замрзавање и отпис камате. На тај начин, своје комуналне проблеме решило је готово 6 000 наших суграђана, при чему је јавно-комунални систем у граду добио преко потребни подстицај за још квалитетније вршење својих услуга.

Позивамо вас да нам се обратите са сваким предлогом, сугестијом, рекламацијом или сваким проблемом повезаним са ЈКП ''Обједињена наплата'', а ми ћемо вам одговорити у најкраћем могућем року.

Директор

Јелена Стојановић, дипл. правник

 

Поштовани суграђани,


ЈКП ''Обједињена наплата'' је, у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, а зарад успешније наплате, од које зависи ефикасно вршење и унапређење комуналних услуга на територији града Ниша, законски обавезна да користи услуге приватних извршитеља. Професионални извршитељи су надлежни за све врсте извршења, као и судови, а искљуво су надлежни за принудно извршење дугова насталих по основу комуналних и сличних услуга.


Наплата дуговања путем услуга професионалних извршитеља примењиваће се као последња могућност. Молимо Вас да редовно измирујете своје обавезе, а да у случају постојања заосталог дуга искористите све могућности које вам ЈКП ''Обједињена наплата'' пружа ради измирења заосталих обавеза (плаћање путем административне забране, одложено плаћање чековима грађана, склапање уговора о исплати дуга у више месечних рата и др).

 

 

 

 

Поштовани корисници,


    овде можете преузети спецификацију доставе рачуна од стране инкасаната ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш. Сваког месеца прва субота је радна. Молимо вас да сваку неправилност или другу примедбу у погледу разношења рачуна, или било које друге пословне активности нашег предузећа, пријавите на електронску адресу: info@jkponnis.rs, или лично у улици Наде Томић бр. 7, канцеларија бр. 3, Служба комерцијале, маркетинга и информисања.

 

 

Поштовани суграђани,


    обавештавамо вас да постоји могућност наплате заједничких трошкова у стамбеним зградама преко рачуна.

 

 

Поштовани суграђани,


    обавештавамо вас да постоји могућност електронског пријема рачуна ЈКП „Обједињена наплата“. ВАШ РАЧУН НА ВАШOJ „e – mail“ АДРЕСИ!
     

Информације:


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш,
Наде Томић бр.7, канц. бр.4
info@jkponnis.rs

komercijala@jkponnis.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почетна страна


 


 
 

 Уређује: Горан С. Милосављевић