Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Актуелности Релевантна документација Врсте услуга Наплатна места Рекламације Ваш рачун Јавне набавке

Линкови

Град Ниш

Ниш инфо

Топлана

Медиана

Дирекција

Водовод

НишСтан

Делта осигурање

UNIQA осигурање

Делтаелектроник

Еуролифт

Елеватор

Дунав осигурање

Гис Ниш

План Града Ниша

Горица

План плус

 

http://www.ni.rs/ЈП НишСтанDelta generali osiguranjeДелта електроникUNIQA osiguranjeЕлеваторЈКП Дирекција за изградњу града НишаДунав осигурањеJKP NaissusЈКП Градска топланаЈКП Медиана - НишЕуролифт

 

 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

План набавки за 2017. годину

План набавки за 2016. годину

Извештај о извршењу плана набавки за 2016. годину

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05/17 – набавка Електричне енергије (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 05/17!

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда ЈНМВ 0517

Одлука о Додели Уговора ЈНМВ 0517

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 0517

 

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/17 – набавка Услуга одржавања продукционе машине за штампу рачуна „Biz Hub Pro 950“ (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 07/17!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 07/17

Позив за подношење понуде ЈНМВ 07/17

Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/17

Записник о отварању понуда ЈНМВ 07/17

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 07/17

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 06/17 – набавка Услуга одржавања машине за ковертирање докумената „Pitney Browes FastPac DI950“ од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 06/17!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 06/17

Позив за подношење понуде ЈНМВ 06/17

Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/17

Записник о отварању понуда ЈНМВ 06/17

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 06/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ